• >Felső Tisza

AZ ErdÉlyi folyÓk ÉlŐvilÁgÁNAK adatbankJA

Sárkány-Kiss Endre - Bücs Szilárd - Markó Bálint (szerk.)

Cikkek

Kulcsszavak magyarul:
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z   
Kulcsszavak angolul:
a   b   c   d   e   f   g   h   i   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z   
Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. (2002):: Preface [Előszó]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 5-6 [pdf]
Gallé, L. (2002):: Flood-plain research at different spatial scales [Ártérkutatás különböző térskálákon]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 7-15 [pdf]
Stoyko, S. M. (2002):: The causes of catastrophic floods in the Transcarpathian region and the system of ecological prophylactic measures for their prevention [Katasztrofális áradások okai Kárpátalján és ezek megelőzésének ökológiai rendszere]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 17-28 [pdf]
Fodorpataki, L., Papp, J. (2002):: Usefulness of eukaryotic and prokaryotic microorganisms in the investigation of water quality in the Mureş River [Eukarióta és prokarióta mikroorganizmusok használata a Maros vízminőségének vizsgálatában]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 29-37 [pdf]
Drăgulescu, C. (2002):: Phytodiversity of Transylvanian hydrographic basins [Fitodiverzitás az Erdélyi medencében]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 39-44 [pdf]
Margóczi, K., Drăgulescu, C., Macalik, K., Makra, O. (2002):: Vegetation description of representative habitat complexes along the Maros (Mureş) River [A Maros menti jellegzetes élőhely komplexek növényzete jellemzése]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 45-49 [pdf]
Cupşa, D. (2002):: Some aspects of the modifications of the aquatic Oligochaeta fauna of the Crişuri Rivers between 1994-1998 [A Körösök vízi kevéssertéjű féreg faunájának vátozása 1994 és 1998 között]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 51-62 [pdf]
Domokos, T., Váncsa, K., Sárkány-Kiss, A. (2002):: Malacofaunistical study of the flood-plain of the Mureş River in the Zam Region [Malakológiai kutatások a Maros zámi szakaszának árterületén]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 63-69 [pdf]
Sîrbu, I., Sárkány-Kiss, A. (2002):: Endangered freshwater mollusc species from the eastern tributaries of the Tisa River (Romanian territory) [A Maros keleti mellékfolyóinak veszélyeztetett édesvízi puhatestűi]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 71-80 [pdf]
Sárkány-Kiss, A., Mihăilescu, N., Sîrbu, I. (2002):: Communities structure and heavy metal content of the Unionidae (Mollusca, Bivalvia) from the Danube Delta Biosphere Reserve [A Duna Delta bioszférarezervátum Unionidae (Mollusca: Bivalvia) fajainak közösségszerveződése és nehézfémtartalma]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 81-92 [pdf]
Sárkány-Kiss, A., Braun, M. (2002):: Using Bivalves in an alternative testing method of freshwater pollution with heavy metals [Kagylók használata mint alternatív módszer az édesvizek nehézfémszennyeződésének vizsgálatára]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 93-98 [pdf]
Szitó, A. (2002):: The ecological state of the Tisa River and its tributaries indicated by the macroinvertebrates [A Tisza és mellékfolyóinak ökológiai állapota a makrogerinctelen fauna alapján]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 99-147 [pdf]
Ujvárosi, L. (2002):: The present status of threat to the caddish flies (Trichoptera) from the River Someş, Mureş and Crişuri catchment area in Romania [A Szamos, Maros és a Körösök vízgyüjtőjében található tegzesek (Trichoptera) veszélyeztetetségi állapota]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 149-165 [pdf]
Bănărescu, P. M. (2002):: Species and subspecies of fish and lampreys endemic or almost endemic to the drainage area of the Tisa River [A Tisza vízgyűjtőjének endémikus és közel endémikus hal és ingola fajai]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 167-171 [pdf]
Bănărescu, P. M. (2002):: Fish species with restricted ranges in the Tisa River drainage area [A Tisza vízgyűjtőjének korlátozott elterjedésű halfajai]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 173-178 [pdf]
Telcean, I. C., Bănărescu, P. M. (2002):: Modifications of the fish fauna in the Upper Tisa River and its southern and eastern tributaries [Változások a Felső Tisza és mellékfolyóinak halfaunájában]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 179-185 [pdf]
Wilhelm, S., Harka, Á., Sallai, Z. (2002):: The prevailing anthropogenis effects on certain smaller north-western Romanian Rivers [Antropogén hatások érvényesülése Románia kisebb észak-nyugati folyói esetében]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 187-198 [pdf]
Mara, Gy. (2002):: Major threats for amphibian and reptile species in the Transylvanian Rivers Basins, recommended monitoring methods [Az erdélyi folyók kétéltű és hüllő faunáját veszélyeztető fő tényezők és ajánlott monitoring módszerek]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 199-203 [pdf]
Kósa, F., Demeter, L., Papp, T., Philippi, F., Lutsch, H. J., György, K. (2002):: Distribution, population size and dynamics of the white stork (Ciconia ciconia L.) in the upper and middle Olt River basin (Romania) [A fehér gólya (Ciconia ciconia L.) elterjedése, populációnagysága és dinamikája az Olt felső és középső szakaszán]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 205-233 [pdf]
Schulz, E., Benedek, J., Fărcaş, S., Klemd, R., Schleichet, U., Schreiber, W., Tittizer, T. (2002):: The pollution history of the mining region of NW Romania, a multidisciplinary project [Románia észak-nyugati bányászati régiójának szennyezéstörténete: egy multidiszciplináris projekt]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 235-252 [pdf]
Libus, A. (2002):: The Mureş Catchment Area Natural Park [A Maros Vízgyűjtő Természeti Park]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 253-256 [pdf]
Veress, E. (2002):: Implications of the interdependence of human and natural environment. Case study of the riverine population of the Mureş River [Az antropogén és természetes környezet egymásrautaltságának hatásai: esettanulmány egy Maros menti település esetében]. In: Hamar, J. & Sárkány-Kiss, E. (eds.): Ecological aspects of the Tisa River Basin. TISCIA Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 257-275 [pdf]
Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. (2002):: Prefaţă [Előszó]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 5-7 [pdf]
Stoyko, S. M. (2002):: Cauzele inundaţiilor catastrofale în regiunea transcarpatică şi sistemul de măsuri ecologice profilatice [Katasztrofális áradások okai Kárpátalján és ezek megelőzésének ökológiai rendszere]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 9-22 [pdf]
Fodorpataki, L., Papp, J. (2002):: Investigarea capacităţii adaptive a unor microalge planctonice din râul Mureş în condiţii de poluare chimică a apei [Eukarióta és prokarióta mikroorganizmusok használata a Maros vízminőségének vizsgálatában]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 23-31 [pdf]
Drăgulescu, C. (2002):: Fitodiversitatea bazinelor hidrografice din Transilvania [Fitodiverzitás az Erdélyi medencében]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 33-38 [pdf]
Kulcsszavak : | flóra | vegetáció |
Keywords : | flora | vegetation |
Cupşa, D. (2002):: Modificările ale faunei de oligochaete în bazinul Crişurilor între anii 1994-1998 sub influenţa factorilor de mediu [A Körösök vízi kevéssertéjű féreg faunájának vátozása 1994 és 1998 között]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 39-50 [pdf]
Domokos, T., Váncsa, K., Sárkány-Kiss, A. (2002):: Studiu asupra malacofaunei din albia majoră a Mureşului în regiunea Zam [Malakológiai kutatások a Maros zámi szakaszának árterületén]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 51-57 [pdf]
Sîrbu, I., Sárkány-Kiss, A., Sîrbu, M. (2002):: Evaluarea stării ecologice a râului Mureş pe baza comunităţilor de macronevertebrate bentonice [A Maros folyó ökológiai állapotának felmérése a bentonikus makrogerinctelen fauna alapján]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 59-71 [pdf]
Ujvárosi, L. (2002):: Trichopterele în aprecierea calităţii apelor curgătoare şi metodologia folosirii trichopterelor ca bioindicatori [Tegzesek használata a folyóvizek állapotának minősítésére, és bioindikátorokként való felhasználásuk metodológiája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 73-80 [pdf]
Telcean, I. C., Bănărescu, P. M. (2002):: Modificările ihtiofaunei Tisei superioare şi a afluenţilor săi din sud şi vest [Változások a Felső Tisza és mellékfolyóinak halfaunájában]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 81-88 [pdf]
Wilhelm, S., Harka, Á., Sallai, Z. (2002):: Efectele impactului antropic asupra unor râuri mici din nord-vestul României [Antropogén hatások érvényesülése Románia kisebb észak-nyugati folyói esetében In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 89-98 [pdf]
Kósa, F., Tábori, E., Kovács, Zs., Tökölyi, J., Papp, T. (2002):: Răspândirea, cuibăritul şi dinamica populaţiei de berze albe (Ciconia ciconia L.) în bazinul Someşului [A fehér gólya (Ciconia ciconia L.) elterjedése, fészkelése és populációdinamikája a Szamos medencéjében]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 99-129 [pdf]
Schulz, E., Benedek, J., Fărcaş, S., Klemd, R., Schleichet, U., Schreiber, W., Tittizer, T. (2002):: Istoria poluârilor din regiunea minieră situată în nord-vestul României; un proiect multidisciplinar [Románia észak-nyugati bányászati régiójának szennyezéstörténete: egy multidiszciplináris projekt In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 131-149 [pdf]
Libus, A. (2002):: Parcul Natural Bazinul Mureşului Inferior [A Maros Vízgyűjtő Természeti Park]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 151-154 [pdf]
Veress, E. (2002):: Implicaţiile ale interdependenţei dintre mediul natural şi cel uman, studiu de caz al populaţiei riverane de-a lungul Văii Mureşului [Az antropogén és természetes környezet egymásrautaltságának hatásai: esettanulmány egy Maros menti település esetében]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 155-171 [pdf]
Kravcik, M., Jaroslav, T., Hronsky, J., Palichova, V., Zvara, R. (2002):: Alternativa albastră pentru râurile albastre [Kék alternatíva kék folyóknak]. In: Sárkány-Kiss, A. & Sîrbu, I. (eds.): Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor umede din bazinul Tisei, Liga Pro Europa, Târgu Mureş, pp. 173-181 [pdf]
*** (2001):: Heavy metal contamination of the Tisa River system [A Tisza vízrendszerének nehézfém-szennyezése]. Tisza Klub, Hungary, pp.1-16 [pdf]
Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. (1999):: Foreword [Előszó]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 5 [pdf]
Lakos, L. (1999):: Foreword [Előszó]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 7-8 [pdf]
**** (1999):: Preparatory proposal for Ramsar site designation [Előkészítő javaslat Ramsari terület kijelölésére]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 9 [pdf]
Végh, M. (1999):: Dear Reader [Az olvasóhoz]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 11 [pdf]
**** (1999):: Ukrainian Section I. [Ukrajnai szakasz I.]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 13-50 [pdf]
**** (1999):: Romanian Section [Romániai szakasz]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 51-78 [pdf]
**** (1999):: Ukrainian Section II. [Ukrajnai szakasz II.]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 79-97 [pdf]
**** (1999):: Hungarian Section I. [Magyarországi szakasz I.]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 99-103 [pdf]
**** (1999):: Hungarian Section II. [Magyarországi szakasz II.]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 105-109 [pdf]
**** (1999):: Slovakian Section I. [Szlovákiai szakasz I.]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 111-114 [pdf]
**** (1999):: Slovakian Section II. [Szlovákiai szakasz II.]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 115-118 [pdf]
**** (1999):: Hungarian Section III. [Magyarországi szakasz III.]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 109-123 [pdf]
Sárkány-Kiss, A., Hamar, J., Mihăilescu, N. (1999):: Description of sampling sites along the Upper Tisa [A Felső Tisza-menti mintavételi helyek leírása]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 127-133 [pdf]
Andó, M. (1999):: Hydrogeographical feautres of the Upper Tisa river-system [A Felső Tisza vízrajza]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 135-172 [pdf]
Sümegi, P. (1999):: Reconstruction of flora, soil and landscape evolution, and human impact on the Bereg Plain from late-glacial up to the present, based on palaeoecological analysis [A flóra, a talaj és a táj fejlődésének rekonsturkciója, valamint antropogén hatások a Beregi síkságon az utolsó glaciálistól napjainkig: paleoökológiai elemzés]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hunga [pdf]
Pecher, I., Stoiko, S., Kichura, U. (1999):: Appeal to the participants of the Second World Congress PRO SILVA, 1996 [Felhívás a PRO SILVA 1996-os második világkongresszusának résztvevőihez]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 205-206 [pdf]
**** Carpathian Forest Research Station (1999):: Conception of the regeneration of the upper forest boundary and for the optimization of hydrological regimes in the Ukrainian Carpathians, 1997 [Az felső erdőhatár regenerálására és a vízrendszer kezelésének optimalizálására vonatkozó elképzelések az Ukrán Kárpátokban]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. [pdf]
Drăgulescu, C., Fintha, I., Mihály, A., Szabó, A. (1999):: Wetland flora and vegetation of the Upper Tisa river valley [A Felső Tisza völgy vizes területeinek flórája és vegetációja]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 213-271 [pdf]
Kricsfalusy V. (1999):: Flora and vegetation of the Ukrainian Upper Tisa Basin: aspects of biodiversity conservation [A Felső Tisza völgy ukrán szakaszának flórája és vegetációja: a természetvédelmi aspektusok]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 273-291 [pdf]
Béres, M. (1999):: Data on the mushrooms in the Upper-Tisa Region [Adatok a Felső Tisza régió gombáiról]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 293-306 [pdf]
Konecsny, K. (1999):: Water development and their impact on runoff in the Upper Tisa catchement [Folyószabályozás és hatásai az árhullámokra a Felső Tisza vízgyűjtő területén]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 209-338 [pdf]
Kocsis, G. (1999):: Chemical water quality of the upper section of River Tisa (the Ukrainian and NE Hungarian part of the catchment area) [A víz minőségének kémiai jellemzői a Tisza folyó felső szakaszán (a vízgyűjtő terület ukrajnai és északkelet magyarországi részén)]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Se [pdf]
Soós, J. (1999):: Hygienic bacteriological valuation of the Upper Tisa Region [A Felső Tisza régiójának egészségügyi szempontú bakteriológiai felmérése]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 349-353 [pdf]
Hamar, J. (1999):: Algological data on the upper reach of the River Tisa [Adatok a Felső Tisza algafaunájáról]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 355-360 [pdf]
Kovalchuk, A. (1999):: Free-living Ciliates of River Tisa and its tributaries [Szabadon élő csillós egysejtűek a Tiszában és mellékfolyóiban]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 361-382 [pdf]
Kovalchuk, N. (1999):: Crustaceans (Ostracoda, Cladocera, Copepoda) from basins of the River Tisa Region (Ukraine) [Rákok (kagylósrákok, ágascsápúak, evezőlábúak) a Tisza folyó medencéjéből (Ukrajna)]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 383-391 [pdf]
Zsuga, K. (1999):: Zooplankton investigations in the Upper Tisa Region [A Felső Tisza régió zooplanktonjának vizsgálata]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 393-399 [pdf]
Szitó, A. (1999):: The Oligochaeta and the Chironomid fauna of the Upper Tisa Region and its tributaries [A Felső Tisza és mellékfolyóinak kevéssertéjű féreg és árvaszúnyog faunája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 401-407 [pdf]
Sárkány-Kiss, A. (1999):: A study of aquatic molluscs in the Upper Tisa [Adatok a Felső Tisza vízi puhatestű faunájának ismeretéhez]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 409-412 [pdf]
Găldean, N. (1999):: Some considerations about the rheophilic elements of the benthic fauna (ord. Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera) of the Upper Tisa Region [Adatok a Felső Tisza régió reofil jellegű bentikus faunájának ismeretéhez (kérészek, álkérészek és tegzesek)]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Se [pdf]
Nógrádi, S., Uherkovich, Á. (1999):: Caddisflies (Trichoptera) of the Hungarian Section of River Tisa [Tegzesek (Trichoptera) a Tisza magyarországi szakaszán] In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 427-437 [pdf]
Harka, Á., Bănărescu, P. M. (1999):: Fish fauna of the Upper Tisa [A Felső Tisza halfaunája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 439-454 [pdf]
Györe, K., Sallai, Z., Csikai, Cs. (1999):: Data to the fish fauna of River Tisa and its tributaries in Hungary and Romania [Adatok a Felső Tisza és mellékfolyói magyarországi és romániai szakaszának halfaunájának ismeretéhez]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 455-470 [pdf]
Deli, T., Sümegi, P. (1999):: Biogeographical characterisation of Szatmár-Bereg plain based on the mollusc fauna [A Szatmár-Bereg sík biogeográfiai jellemzése a puhatestű fauna alapján]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 471-477 [pdf]
Szabó, A., Fintha, I. (1999):: The third and most significant record of Chilostoma banaticum (Rossmässler, 1838) / = Helicigona banatica / in Hungary (Tiszabecs, floodplain of River Tisa) [A harmadik és egyben legfontosabb adat a Chilostoma banaticum előfordulásáról (Rossmässler, 1838) (= Helicigona banatica) Magyarországon (Tiszabecs, a Tisza folyó árterén)]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hunga [pdf]
Potish, L. (1999):: Birds of the Ukrainian region of the Upper Tisa [A Felső Tisza ukrán régiójának madárfaunája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 481-487 [pdf]
Krocskó, Gy. (1999):: Vertebrates of the Subcarpathian section of the River Tisa flood area (Ukraine) [A Tisza ártér kárpátaljai régiójának gerinces faunája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.) (1999): The Upper Tisa Valley: preparatory proposal for Ramsar site designation and an ecological background. Hungarian, Romanian, Slovakian and Ukrainian co-operation. Tiscia Monograph Series. Szeged, Hungary, pp. 489-500 [pdf]

^Fel^

KeresésÁllatfaj
Növényfaj
Cikk
LelőhelyKapcsolódó

Az erdélyi folyók élővilágának adatbankja

A folyókutatás szükségességéről

A biológiai vízminősítés módszerelmélete

Folyók

Fehér-Körös
Fekete-Körös
Sebes-Körös
Kettős- és a Hármas-Körös
Berettyó
Szamos
Kis Szamos
Nagy Szamos
Maros
Felső Tisza

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

Látogatók száma:122

Budapest Szeged Nagyvárad Szatmárnémeti Kolozsvár Marosvásárhely Rămnicu Vălcea Székelyudvarhely Brassó Bukarest